fb
insta
ln

Informacje dla klientów i dostawców

1. Projektowanie i planowanie

W trakcie pierwszego etapu Naszej współpracy, kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie potrzeb i oczekiwań naszego Klienta, oraz na obopólne zaufanie stanowiące filar owocnej współpracy na jej dalszych etapach. Stawiamy na wypracowanie z Klientem relacji która dzięki  swobodzie i płynności przepływu informacji skutkować będzie zaspokajaniem najwyższych wymagań naszych Klientów w sposób SZYBSZY, LEPSZY i TAŃSZY. Kadra firmy Reganta składająca się z doświadczonych ekspertów branży poligraficznej zapewnia fachowe doradztwo i szczegółową, rzetelną kontrolę na każdym etapie „życia etykiety”, począwszy od  doboru odpowiedniego materiału i technologii, poprzez druk najwyższej jakości i konfekcjonowane według wytycznych Klienta, aż do właściwego zabezpieczenia i dostarczenia produktu końcowego do Klienta. Naszym celem jest połączenie Naszego łańcucha dostaw z łańcuchem dostaw Naszych Klientów by stworzyć jeden zintegrowany proces zarządzania umożliwiający dzielenie się uzyskanymi korzyściami

 

2. Realizacja i wdrożenie

Technologia druku wykorzystywana w Regancie zapewnia najwyższą jakość dostosowaną do potrzeb Klienta. Rozbudowany park maszynowy zapewnia zastosowanie techniki fleksograficznej do wytworzenia licznych rodzajów etykiet, począwszy od prostych etykiet A-4 blanco, poprzez wysoko przetworzone etykiety kolorowe aż do długowiecznych etykiet specjalistycznych lub etykiet typu SHRINK SLEEVE.Drukujemy według wymagań Klienta, redukując koszty produktu do minimum zachowując przy tym najwyższą jakość, co jest możliwe dzięki konkurencyjnym na rynku cenom surowców wypracowanym na skutek wysokich wolumenówzakupów i wieloletniej współpracy z dostawcami. Zapewniamy kompleksową realizację prowadzącą Klienta przez system doboruodpowiednich materiałów samoprzylepnych i klejów do konkretnych podłoży, oraz propozycje konstrukcyjne etykiet dostosowane do potrzeb marketingowych. Elastyczność firmy Reganta zapewnia uwzględnianie potrzeb zarówno długo- jak i   krótkoterminowych, w dużych i małych nakładach. Nie są Nam obce sytuacje w których Klienci potrzebują Naszych usług w trybie natychmiastowym, dlatego plan produkcyjny firmy Reganta uwzględnia takie sytuacje wychodząc poza ramy Naszej wygody, celem zapewnienia komfortu Klientom. Po wcześniejszych ustaleniach, zapewniamy także dostarczenie zabezpieczonych etykiet do Klienta.

 

3. Monitoring i kontrola

Jakość serwisu jest dla firmy Reganta jednym z kluczowych wskaźników. Celem zapewnienia najwyższej jakości usług, niezbędna jest wiedza o tym, w jaki sposób funkcjonuje Klient i czym charakteryzuje się Jego branża. Poznanie i zrozumienie procesów w środowisku Klienta, możliwe jest dzięki rozbudowanej sekcji sprzedaży i analiz rynkowych firmy Reganta. Znaczenie zróżnicowania na rynku detalicznym przekłada się bezpośrednio na sprzedaż, więc na bieżąco śledzimy najnowsze rozwiązania i innowacyjne techniki druku, tak by stale dostosowywać Nasze usługi do zmieniającego się rynku i zapewnić Naszym Klientom atrakcyjne, funkcjonalne i wyróżniające się etykiety. Monitorowanie oczekiwań Klienta oraz weryfikacja potrzeb rynkowych umożliwia przedstawienie oraz wdrożenie rozwiązań wspomagających sprzedaż produktu Klienta.

fe up poziom pl 2

Reganta Szlascy Spółka Jawna informuje o realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych oklein ściennych o właściwościach hydrofobowych w przedsiębiorstwie Reganta Szlascy Sp. J.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działania: II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP. Poddziałania: II.3.1 Innowacje w MŚP.